Groups

集团子公司

  • 吉林新绿之源 水务科技有限公司

  • 吉林市新绿之源 环保工程有限公司

  • 辽宁新绿之源 环保科技有限公司

  • 大连小孤山水务科技有限公司

  • 大连旅顺新绿之源 环境投资发展有限公司

  • 肇源新绿之源 水务有限公司

  • 延吉海信生物能源科技有限公司

  • 1